دوشنبه 04 04 1397

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 04 تیر 1397

feed-image خبر خوان
1 3.jpg

جداسازی و شناسایی ترکیبات فلاونوئیدی از پیاز گیاه پیازچه Allium fistulosum (پیازچه)، در دانشکده داروسازی وعلوم دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم مهتاب اکبری از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان « جداسازی و شناسایی ترکیبات فلاونوئیدی از پیاز گیاه پیازچه Allium fistulosum (پیازچه)» که با راهنمایی آقایان: دکتر مسعود صادقی دینانی و دکتر بهزاد ذوالفقاری انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی 393640 به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

در سالیان اخیر بازگشت به استفاده از گیاهان دارویی مورد توجه بسیاری از مردم دنیا و به ویژه محققین علوم دارویی قرار گرفته است، بطوریکه بررسی اثرات درمانی گیاهان دارویی و یا مواد موثره آنها موضوع بسیاری از مطالعات دارویی را در طی سالهای اخیر تشکیل می دهد. از جمله گیاهان داروی مهم می توان به گیاهان جنس آلیوم اشاره کرد که حاوی ترکیبات مهمی از جمله ترکیبات ارگانو سولفوره، کربوهیدرات ها، فلاونوئیدها و ساپونین ها هستند. مطالعه حاضر به بررسی فیتوشیمیایی گیاه پیازچه، (Allium fistulosum) می پردازد.

پیاز گیاه Allium fistulosum پس از خشک شدن در سایه، به ترتیب با حلال های هگزان، کلروفرم، کلروفرم- متانول و متانول به روش ماسراسیون عصاره گیری گردید. عصاره فولی در ادامه با استفاده از حلال بوتانول دکانته گردید. عصاره کلروفرم، متانولی و فراکسیون بوتانولی حاصل پس از تغلیظ، با استفاده از دستگاه MPLC فراکسیونه و ترکیبات موجود در آنها به کمک دستگاه HPLC جداسازی و خالص سازی شد. در نهایت ترکیبات خالص بدست آمده با استفاده از تکنیک های پیشرفته 1D-NMR، 2D-NMR و MS مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به داده های حاصل ساختار ترکیبات خالص شده تعیین گردید.

با توجه به طیف های تهیه شده و مقایسه با طیف های موجود در منابع، ساختار دو ترکیب isorhamnetin-3-O-galactoside و N-p-coumaryl tyramine تعیین گردید. ساختار شیمیایی ترکیبات باقی مانده پس از تهیه طیف های تکمیلی از جمله تهیه طیف های 2DNMR و MS قابل شناسایی است.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد