بازديد مشترك معاون بهداشتي مركز بهداشت شماره يك اصفهان به همراه اكيپ بازرسي بهداشت محيط

دكتر فياض معاون بهداشتي مركز بهداشت شماره يك اصفهان، سه شنبه بیست وچهارم دی‌ماه، به همراه بازرسان بهداشت محيط اقدام به نظارت بر وضعيت عرضه و فروش مواد غذايي در خيابان شيخ طوسي غربي نمود.

از آنجايي كه اين خيابان يكي از پر ازدحام ترين مناطق عرضه مواد غذايي در منطقه تحت پوشش این مركز بوده و حجم بسيار بالايي از مراكز عرضه و فروش مواد غذايي در آن وجود دارد و با توجه به حساسيت حفظ سلامت ساكنين و شهروندان ، دكتر فياض از تعدادي از مراكز عرضه كننده مواد غذايي بازديد و ضمن ارائه آموزش‌هاي لازم به متصديان مربوطه تذكرات لازم جهت رعايت هر چه بيشتر و بهتر اصول و شرايط بهداشتي ارائه شد .