برگزاري كارگاه فرهنگ سازي اهداء خون در شهرستان دهاقان

واحد مشاركت مردمي شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهاقان، شنبه هفتم دي‌ماه، اقدام به برگزاری كارگاه آموزشي فرهنگ سازي اهداء خون نمود.

در این کارگاه که باحضور كارشناسان وپزشكان برگزار شد، در خصوص اهميت فرهنگ سازي اهداء خون  آموزش‌های لازم را ارایه گردید.