بازرسی اکیپ‌های ضربت بهداشت محیط دراربعین حسینی

اکیپ­های ضربت بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان، همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی و برگزاری مراسم عزاداری در مساجد و هیأت مذهبی،

از روز سی ام آذرماه اقدام به بازرسی و نظارت از مساجد و تکایا محل‌های برگزاری مراسم مذهبی پرداختند و ضمن بازدید و کنترل بهداشتی آموزش‌های لازم را به خادمین مساجد و مسئولین برگزاری مراسم‌ها ارایه نمودند .
شایان ذکر است بازرسین بهداشت محیط  طی کنترل و نظارت مراکز، در خصوص استفاده از ظروف گیاهی و سلولزی جهت توزیع غذای داغ و نگهداری غذا در شرایط مناسب، نکاتی را متذکر شدند.