جلسه آموزشی بیماری ایدز و نقش خانواده در پیشگیری از بیماری‌های رفتاری

واحد مبارزه با بیماری‌های شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهاقان، شنبه23 آذرماه، جلسه آموزشی با موضوع "ایدز و نقش خانواده در پیشگیری از بیماری‌های رفتاری" ویژه پرسنل شهرداری شهر دهاقان برگزار نمود.

در این جلسه سخنرانان پیرامون بیماری ایدز وبیماری‌های رفتاری، راه‌های کنترل و پیشگیری از بیماری و نقش خانواده در پیشگیری از این بیماری‌ها آموزش‌های لازم را ارایه نمودند.