برگزاری سمینار دو روزه سالمندی در بیمارستان مدرس

بیمارستان شهید مدرس اقدام به برگزاری سمینار دو روزه‌ای تحت عنوان "بهداشت جسمی و روانی در سالمندی" نمود.

 

این سمینار در راستای ارتقای بهداشت جسمی و روانی سالمندان و ارائه تازه‌های علمی توسط اساتید
مربوطه بوده که با حضور پزشکان، روانپزشکان، متخصصین داخلی، متخصصین قلب و عروق، پرستاران، روانشناسان و کارشناسان تغذیه برگزار شد.