افتتاح مرکز غربالگری شهرستان خمینی شهر

شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی‌شهر، مرکز غربالگری سلامت نوزادان شهرستان را در محل پایگاه بهداشتی فروشان افتتاح نمود.

 در این مرکز کلیه نوزادان سه تا پنج روزه جهت تشخیص پاره ای از بیماری‌ها از جمله هیپوتیروئید نوزادی و فنیل کتونوری مورد آزمایش قرار می گیرند.

شایان ذکر است مراجعین محترم می‌توانند با مراجعه به این مرکز واقع در بلوار توحید پشت سازمان اتوبوسرانی ( آزمایشگاه امام رضا «ع» سابق) مراجعه و از وضعیت سلامت نوزادان خود مطلع گردند.