تقدیر از واحدهای نمونه ایمنی و سلامت شهرستان مبارکه

دکتر حاجیان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه،  یکشنبه 17 آذر ماه سال جاری با حضور در شرکت‌های اصفهان شکلات، پریس، گلتاش و

شرکت گوشت پرورصفاهان با اهدای لوح تقدیراز مدیر عامل و برخی از مسئولین فنی این شرکت‌ها تقدیر و تشکر نمود.

شایان ذکر است این شرکت‌ها بعنوان واحد نمونه ایمنی و سلامت در سال 1391 از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه انتخاب شده بودند.