انجام فلوراید تراپی جهت دانش آموزان شهرستان مبارکه

شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه با توجه به نقش فلوراید در افزایش مقاومت دندانها در برابر پوسیدگی، اقدام به فلوراید تراپی دانش آموزان شهرستان با ژل و وارنیش نمود.

این برنامه ویژه کیله دانش آموزان پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی شهرهای مبارکه، صفاییه و مجلسی انجام شد و مقرر گردید جهت کلیه دانش آموزان ابتدایی شهرستان این برنامه نیز اجرا گردد.