انجام اولين عمل جراحي در بيمارستان تازه احداث شهداي دهاقان

4 آذرماه، اولين عمل جراحي در بيمارستان تازه احداث شهداي دهاقان انجام گرفت .

بيمار صدف شكرخواه 66ساله كه دچار يك توده گردن شده بود توسط دكتر اميري جراح عمومي بيمارستان تحت عمل قرار گرفت .

 شايان ذكر است این عمل جراحي 15 دقيقه به طول انجامید که در حال حاضر حال عمومي بيمار رضايت بخش است.