مراسم تودیع و معارفه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چادگان

دوم آذر مراسم معرفی مدیر جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان چادگان، در محل سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان برگزار گردید.

این مراسم باحضور دکتر رحیمی معاون درمان دانشگاه ، مسئولین روابط عمومی دانشگاه وهمینطور فرماندار وسایر مسئولین ادارات شهرستان برگزار شد.

در این مراسم سخنرانان ضمن شرح عملکرد چهارساله دکتر پریوش در طول مدیریت و  تقدیر و تشکر از زحمات شبانه روزی وی، انتصاب دکتر حاجی عرب را به عنوان مدیر بومی شهرستان به فال نیک گرفتند.

شایان ذکر است در پایان مراسم لوح تقدیر دکتر پریوش از طرف رئیس دانشگاه به وی تحویل وهمچنین حکم سرپرستی شبکه بهداشت و درمان چادگان را نیز از طرف دکتر شیرانی به دکتر حاجی عرب اهدا گردید.