کارگاه آموزشی شیوه‌های زندگی سالم میانسالی

واحد سلامت خانواده وجمعیت مرکزبهداشت شماره یک اصفهان، کارگاه آموزشی سه روزه‌ای را تحت عنوان "شیوه‌های زندگی سالم در میانسالی"   27 لغایت 29 آبان‌ماه، بمدت سه روز برگزار نمود.

دراین کارگاه‌ها، کارشناسان مرکز بهداشت استان و مرکز بهداشت شماره 1، در خصوص مباحث دخانیات، عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و حمل دستی بار مطالبی را برای حاضرین ارایه کردند.