برگزاری فینال مسابقات فوتبال بین دانشکده ای به مناسبت 13 آبان

فینال مسابقات فوتبال بین دانشکده‌‌ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکشنبه 3 آذرماه،  در زمین چمن دانشوران برگزار گردید و پس از انجام 16 مسابقه در نهایت تیم‌های دانشکده پزشکی

و دانشکده بهداشت به فینال مسابقات راه یافتند.
در پایان تیم بهداشت با غلبه بر تیم پزشکی به مقام اول مسابقات دست یافت و تیم های پزشکی وتوانبخشی به مقام‌های دوم و سوم نائل آمدند.

لازم به ذکر است جوائزو لوح های تقدیر و کاپ های قهرمانی تیم های اول تا سوم پس از بازی فینال توسط مسئولین حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی، مسئولین دانشکده های پزشکی-  بهداشت و توانبخشی اهدا گردید.