اجرای طرح ناظم کنترل و نظارت بر اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

سه شنبه 28 آبان‌ماه، دکتر روستا مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه به همراه دکتر عباسی رئیس مرکز بهداشت و مسوول و کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط

شهرستان در یک اقدام ضربتی از کلیه مراکز تهیه و فروشگاه‌های توزیع مواد غذایی و خوراکی خیابان فردوسی شاهین شهر بازدید کردند.

در این بازدید که رئیس صنف خواروبار و لبنیاتی شهرستان و نمایندگان شهرداری و نیروی انتظامی شاهین شهر حضور داشتند با کسبه متخلف طبق قانون برخورد و اجناس خوارکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی غیرمجاز و مشکوک توقیف و جمع آوری شد.