اندازه‌گيري فشارخون، وزن، قد و قند خون عزاداران در دهه اول محرم

واحد مبارزه با بيماري‌هاي مركز بهداشت شماره دو اصفهان با هماهنگي مركز بهداشت استان و همكاري مركز تحقيقات غدد و متابوليسم و همچنین مجمع خيرين امام هادي (ع)،

در دهه اول محرم در عزاخانه نوروزي واقع در خيابان امام خميني(ره) نسبت به اندازه‌گيري فشارخون، وزن، قد، قند خون عزاداران اقدام نمودند.

شایان ذکر است در اين مدت حدود 1500 نفر مورد غربالگري و مشاوره بصورت رایگان قرار گرفتند.