برگزاری سمینار دو روزه سالمندی در بیمارستان شهید مدرس

سمینار دو روزه‌ی بهداشت جسمی و روانی در سالمندی در بیمارستان شهید مدرس برگزار گردید.

در این سمینار که به منظور ارتقاء بهداشت جسمی و روانی سالمندان و ارائه تازه‌های علمی در این خصوص برگزار شد،  130 نفر از مشمولین آموزش مداوم (پزشکان، روانپزشکان، متخصصین داخلی، متخصصین قلب و عروق، پرستاران ، روانشناسان و کارشناسان تغذیه) حضور داشتند.