جلسه شورای بهداشتی مدارس تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

مرکز بهداشت شماره یک اصفهان، پانزدهم آبان‌ماه، جلسه شورای بهداشتی مدارس تحت پوشش این مرکز را با حضور مدیران ومربیان مدارس برگزار نمود.

دراین جلسه حاضرین دررابطه با ضرورت توجه به مسائل بهداشتی درمانی مدارس و فرم هماهنگی فعالیت‌های بهداشتی مدارس، معاینات دانش آموزان مدارس مروج سلامت، مشکلات دهان ودندان مدارس مروج سلامت، چاقی واضافه وزن درکودکان، بهداشت محیط مدارس، بیماری‌های واگیروغیرواگیر، به بحث و تبادلنظر پرداختند.