برگزاری پانزدهمین جلسه شورای پیام رسان سلامت استان اصفهان

پانزدهمین جلسه شورای پیام رسان سلامت استان با حضور مدیر مولفه های اجتماعی سلامت دانشگاه، معاون روابط عمومی دانشگاه، مسئولین روابط عمومی و پیام گزاران سلامت معاونت های غذا و دارو، درمان، بهداشت و سازمان صدا و سیمای مرکز استان اصفهان

و کارشناسان معاونت اجتماعی، روز دوشنبه مورخ 13/12/97 در محل معاونت اجتماعی دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه با توجه به اولین دستور کار جلسه مبنی بر تهیه پیش نویس همکاری های مشترک دانشگاه با سازمان صدا و سیمای مرکز استان، ضمن قرائت انتظارات کلیه معاونت های دانشگاه از سازمان صدا و سیما، اعضای شورا طی بحث و بررسی انتظارات، نظرات خود را جهت تدوین پیش نویس تفاهم نامه بیان نمودند.

 سپس دومین دستور کار جلسه با موضوع تهیه پیش نویس برنامه عملیاتی شورای پیام رسان در سال 98 ، بررسی و نقطه نظرات اعضا مطرح گردید. در پایان جلسه موضوعاتی از قبیل گزارش پیشرفت اجرای برنامه تقویم رسانه ای دانشگاه در سال 97 در صدا و سیما، تهیه بانک اطلاعات اساتید، مسئولین و کارشناسان ارائه کننده برنامه ها در سازمان صدا و سیما، بازنگری عناوین برنامه های تقویم رسانه ای در سال 1398، بازدید از استودیوی موجود در دانشگاه به همراه پیام گزار سلامت سازمان صدا و سیما و بررسی شرایط تولید محتواهای آموزشی برنامه های سلامت جهت اطلاع رسانی به عموم مردم، چگونگی برگزاری جلسات شورای پیام رسان در سال آینده و ... مطرح و مصوباتی اتخاذ گردید.