برگزاری دوازدهمین جلسه آموزشی شورای پیام گزاران سلامت سازمان ها و ادارات استان اصفهان

نظر به ضرورت توانمند سازی مستمر پیام گزاران سلامت سازمان ها و ادارات استان و ایجاد زبان مشترک به منظور جلب حمایت همه جانبه در برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های سلامت استان،

دوازدهمین جلسه آموزشی اعضای شورای پیام گزاران سلامت استان روز دوشنبه 6 اسفند ماه، در محل تالار پویش مجموعه آموزشی- رفاهی سبز دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه عباسیان رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به معرفی رسالت و وظایف آن اداره کل پرداخت.

سپس خانم شهریاری کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی معاونت اجتماعی دانشگاه، موضوع «چگونگی روبرو شدن با شلوغی ذهن» را ارائه نمود.

در پایان جلسه، دکتر عقدک مدیر مؤلفه های اجتماعی سلامت دانشگاه، ضمن تشکر از همراهی و مشارکت پیام گزاران سلامت سازمان ها و ادارات استان در راستای ارتقای سلامت خود، خانواده، همکاران و محیط پیرامونی سازمان در طول سال 1397، پیام تقدیر و تشکر خانم دکتر چنگیز رئیس دانشگاه و سرپرست معاونت اجتماعی را قرائت نموده و با تقدیم لوح سپاس و هدیه، از زحمات بی شائبه پیام گزاران سلامت سازمان ها و ادارات استان تجلیل نمود.