برگزاری کارگاه مداخلات ارتقاء سلامت ستاد شهرستان سمیرم

جلسه کارگروه مداخلات ارتقاءسلامت ستاد شهرستان سمیرم با حضور دکتررحمتی معاون بهداشتی شبکه برگزار گردید.

 

در این جلسه دکتر رحمتی در مورد اهمیت اجرای مداخلات ارتقاء سلامت در شهر و روستا و برگزاری جلسات درون بخشی و همکاری کلیه واحد های ستادی در اجرای مداخله ارتقاءسلامت مطالبی را عنوان نمود.

 سپس خانم صابری کارشناس آموزش سلامت در مورد الویت های نیاز سنجی مراکز وخانه های بهداشت، گزارش پیشرفت مداخلات در مراکز، خانه های بهداشت و همکاری و مشارکت اعضاءگروه جهت هرچه بهتر اجراشدن برنامه مواردی را بیان کرد.