برگزاری جلسه آموزشی جهت زنان سرپرست خانوار در بهزیستی شهرستان سمیرم

با توجه به بزرگداشت نهمین بسیج ملی تغذیه صحیح با شعار" از امروز با تغذیه سالم برای فردایی با سلامتی شروع کنیم" جلسه آموزشی جهت زنان سرپرست خانوار با همکاری شبکه بهداشت ودرمان سمیرم در سالن اجتماعات بهزیشتی برگزار گردید .

 

در این جلسه خانم عمرانی کارشناس تغذیه در مورد نقش تغذیه در کبد چرب،  رژیم درمانی در کبد چرب وشیوه زندگی سالم مطالبی را به طور مشروح بیان نمود.