برگزاری جلسه آموزشی رویکرد نوین اچ آی وی، هپاتیت و سل جهت رفتگران و پرسنل شهرداری و انجام آزمایش اچ آی وی درسمیرم

7 بهمن ماه، با همکاری شهرداری سمیرم جلسه آموزشی رویکرد نوین اچ آی وی، سل و هپاتیت جهت رفتگران و پاکبانان شهرداری سمیرم همراه با آزمایش اچ آی وی  از کارکنان توسط کارشناسان مبارزه با بیماریها

خانم قربانی و آقای اسدی در محل سالن اجتماعات شهرداری برگزار گردید.