نظارت کارشناس بهداشت محیط بر جمعه بازار شهر محمدآباد

در روز جمعه چهاردهم دیماه، توسط مهندس مختاری کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت نیک آباد بازرسی و نظارت بهداشتی بر جمعه بازار محمدآباد صورت گرفت.

با عنایت به حساسیت زیاد بازارهای روز به علت عرضه گسترده انواع مواد غذایی، این کارشناس در روز جمعه به این بازار مراجعه کرد و ضمن نظارت بر تمامی مواد غذایی (فله ای و بسته بندی) آموزش های لازم چهره به چهره با تاکید بر فروش مواد غذایی دارای مشخصات بهداشتی به فروشندگان داده شد.

همچنین پیگیری و رسیدگی به یک مورد شکایت مردمی در مورد عرضه لواشک آلوده به کرم توسط این کارشناس مد نظر قرار گرفت.