برگزاری کارگاه آموزشی خودمراقبتی درسلامت روان در شهرستان سمیرم

9 دیماه ، کارگاه اموزشی خودمراقبتی درسلامت روان اجتماعی واعتیاد ویژه مراقبین سلامت درسالن اجتماعات آموزشگاه بهورزی شهرستان سمیرم برگزارگردید.

 

 دراین جلسه طغرایی کارشناس مسئول بهداشت روان درخصوص استرس، اضطراب، افسردگی، اعتیاد، خودکشی وآموزش مهارت های فرزندپروری مطالبی بیان وراهکارهایی جهت کاهش وپیشگیری ازاختلالات فوق ارئه نمود.