بازدید معاون شهرداراز بیمارستان کودکان امام حسین(ع) به مناسبت روز جهانی کودک

عصر روز دوشنبه 16مهرماه، دکترعیدی معاون شهردار اصفهان به مناسبت روزجهانی کودک در نشستی با رئیس، مدیرو مسئول روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع)،  به بررسی مشکلات موجود، پرداخت.

در این نشست مقرر گردید طی مکاتبه با معاون شهردار، مشکلات و پیشنهادات مسئولین مرکز از طریق ایشان پیگیری و رفع گردد.
شایان ذکر است در پایان معاون شهردار بهمراه مسئولین مرکز با حضور در بخش ها و اهداء گل وهدیه به کودکان بیمار، روز جهانی کودک را به آنان تبریک گفتند.