بازديد از خانواده شهدا و سالمندان محله ولدان به مناسبت هفته دفاع مقدس و آغاز هفته جهاني سالمند

مركز سلامت ولدان و خانه سلامت شهرداري منطقه دو مركز بهداشت شماره اصفهان، به منظور تكريم خانواده شهدا و سالمندان تحت پوشش مركز، در روز دوشنبه دوم مهرماه برنامه مشترك بازديد و عيادت از خانواده شهدا را انجام نمود.

 در اين برنامه كه مراقب سلامت پايگاه پانزده خرداد و مراقب سلامت پايگاه ضميمه ولدان به همراه مسئول خانه سلامت شهرداري منطقه دو به عيادت خانواده شهدا رفتند، مراقبت هاي اوليه  اندازه گيري فشار خون و قند خون برای پدران و مادران شهداي دفاع مقدس محله ولدان انجام شد.

شایان ذکر است اين برنامه به منظور تكريم پدران و مادران شهداي دفاع مقدس كه سالمند و ناتوان مي باشند و درخواست از ايشان به عنوان معتمدين محل و شهروندان ارشد برای دعوت از مردم و به ويژه سالمندان محله به منظور مراجعه به مركز خدمات جامع سلامت ولدان و پيگيري مراقبت هاي مخصوص دوران سالمندي اجرا شد.