کمک به زایمان مادر باردار در شهرستان چادگان

تکنسین‌های فوریتهای پزشکی ۱۱۵شهرستان چادگان در عملیات موفقیت آمیز، مادر باردار رابرای بدنیا آوردن نوزاد خود یاری نمودند.

در ساعت ۱:۳۶ بامداد دوشنبه ۵ شهریور ماه ۹۷ ، طی تماسی با اتاق فرمان ۱۱۵ شهرستان چادگان اعلام شد که خانم باردار ۳۳ ساله ای دچار درد شدید زایمان شده است.

 لذا پس از اعلام این گزارش، یک واحد امدادی اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ از پایگاه ۳۵۰۳ این شهرستان سریعا بر بالین وی حاضر شد. تکنسین های فوریت های پزشکی از آنجایی‌ که مراحل زایمان در آن لحظه آغاز شده بود با انجام اقدامات مورد نیاز ، نوزاد را با سلامت کامل به دنیا آوردند.

 بر اساس این گزارش، نوزاد پس از دریافت خدمات درمانی اولیه و اکسیژن درمانی از سوی تکنسین های فوریت های پزشکی ۱۱۵ به همراه مادر،به بیمارستان بو علی چادگان منتقل شد.
گفتنی است: سجاد احمدی و رضا بهمن زیاری، کارشناسان فوریتهای پزشکی حاضر دراین عملیات زایمان موفقیت آمیز بودند.