کمک به زایمان مادر باردار در اصفهان

تکنسین‌های فوریتهای پزشکی ۱۱5 اصفهان در عملیات موفقیت آمیز، مادر باردار رابرای بدنیا آوردن نوزاد پسر خود یاری نمودند.

در ساعت 16:40 روز چهارشنبه 17 مرداد ماه، طی تماسی با اتاق فرمان ۱۱۵ اصفهان اعلام شد که خانم باردار 30  ساله ای دچار درد شدید زایمان شده است.

لذا پس از اعلام این گزارش، یک واحد امدادی اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ از پایگاه 2113  این شهرستان سریعا بر بالین وی حاضر شد.

تکنسین های فوریت های پزشکی از آنجایی‌ که مراحل زایمان در آن لحظه آغاز شده بود با انجام اقدامات مورد نیاز ، نوزاد پسر را با سلامت کامل به دنیا آوردند.

نوزاد پس از دریافت خدمات درمانی اولیه و اکسیژن درمانی از سوی تکنسین های فوریت های پزشکی ۱۱۵ و اقدامات حمایتی برای مادر و نوزاد رضایت به اعزام به بیمارستان دادند.
گفتنی است اسماعیل احمدی و محمدرضا کریمی ، کارشناسان فوریتهای پزشکی حاضر دراین عملیات زایمان موفقیت آمیز بودند.