برگزاری جلسه آموزشی با موضوع "بهداشت روان و پیشگیری از اعتیاد"

در روز سه شنبه سیزدهم تیرماه ، کارشناس سلامت روان مرکز خدمات جامع سلامت شهید فدایی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، جلسه آموزشی را با موضوع بهداشت روان و پیشگیری از اعتیاد برای تعداد سی و پنج نفر از کارگران مرد و زن شهردادی منطقه پنج برگزار نمود.

در این جلسه در مورد اعتیاد و انواع مواد مخدر و خطرات ناشی از مصرف آنها و علائم و عوارض آن، ارتباط سلامت روان با اعتیاد، راههای پیشگیری از اعتیاد صحبت شد. در پایان نیز انواع خدمات قابل ارائه در مراکز ترک اعتیاد معرفی گردید.