انتخاب روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) به عنوان روابط عمومی برتر در اولین جشنواره روابط عمومی واحد‌های تابعه دانشگاه

روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) در اولين جشنواره روابط عمومی واحد‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان به عنوان روابط عمومي برتر در بين روابط عمومي هاي مراكز آموزشي درماني برگزيده شد.

 اختتاميه اين جشنواره همزمان با نشست فصلي مسئولين روابط عمومي واحدهاي تابعه، روز چهارشنبه سيزدهم تيرماه، با حضور دکتر جهانپور مدير روابط عمومی دانشگاه، دکتر وحدتي مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان لنجان و مسئولان و كارشناسان روابط عمومي  واحدهاي تابعه دانشگاه در باغ بهادران برگزار شد.

در اين مراسم دكتر جهانپور، طی سخنانی، برگزاری اين جشنواره را زمينه ساز رشد و ارتقاي جايگاه روابط عمومی ها دانست. در ادامه اين مراسم با اهداي تنديس جشنواره و لوح تقدير از روابط عمومي هاي برتر مراكز درماني، شبكه هاي بهداشت و درمان ، معاونت ها و دانشكده ها  تقدير شد. شايان ذكر است در پايان تعدادي از مسئولين روابط عمومی ها به بيان مسايل و مشکلات و نقطه نظرات خود در حوزه های کاريشان پرداختند.