افتتاح پست برق دو فیدره بیمارستان عیسی بن مریم(ع)

روز دوشنبه 11 تیر ماه، پست برق دو فیدره بیمارستان عیسی بن مریم(ع)، با حضور رییس بیمارستان و مسئول امور عمومی مرکز افتتاح و راه اندازی گردید .

لازم به ذکر است که بیمارستان عیسی بن مریم (ع) جز معدود بیمارستان های سطح شهر است که مجهز به این سیستم می باشد، به گونه ای که از دو منبع برق شهر تغذیه می گردد تا در صورت بروز هرگونه قطعی در هر یک، منبع دوم جایگزین شود.