احیای موفق مرد 78 ساله توسط تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ اصفهان

مرد ۷۸ ساله‌ای که دچار ایست کامل قلبی تنفسی شده بود، با تلاش تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ اصفهان، پس از انجام عملیات احیا، به زندگی دوباره بازگشت.

در روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه ۹۷، در تماسی بااتاق فرمان ۱۱۵ اصفهان اعلام شد که مرد ۷۸ ساله ای دچارکاهش هوشیاری شده است، لذا بلافاصله یک واحد امدادی از نزدیکترین  پایگاه اصفهان بر بالین این مرد حاضر شد.

تکنسین‌های اورژانس، پس از حضور بر بالین بیمار و کنترل علائم حیاتی وی، به سرعت عملیات احیای قلبی ریوی را بر روی او انجام دادند و پس از حدود ۲۵ دقیقه تلاش، موفق شدند علائم حیاتی این مرد را بازگردانند.
این بیمار که جانی دوباره پیدا کرده بود، پس از بازگشت ضربان نبض و تنفس، برای ادامه مراحل درمان، توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵به بیمارستان فیض اصفهان منتقل شد.

 گفتنی است احمد محمدی و حمیدرضا سیستانی تکنسین های حاضر در این عملیات احیا موفق بودند.