تشکیل جلسه بیماریهای واگیر در شبکه بهداشت و درمان سمیرم

8 خردادماه، جلسه بیماریهای واگیر با موضوع بیماری تب خونریزی دهنده کریمه، کنگو با حضور کارشناسان مسئول ستاد شبکه سمیرم و مسئولین بیمارستان حضرت سیدالشهدا در محل دفتر مدیریت مدیریت شبکه تشکیل شد.

در این جلسه دکتر صبوحی مدیر شبکه به بیان اهمیت پیشگیری و کنترل بیماری تب خونریزی دهنده کریمه ،کنگو و لزوم آمادگی لازم در سیستم بهداشت و درمان شهرستان پرداخت.

در ادامه کارشناس برنامه هماهنگی های انجام شده با مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی ،خانه های بهداشت و پایگاه سلامت و همچنین  راهکار های لزوم آمادگی بیمارستان و آزمایشگاه را تشریح نمود.