شنبه 27 07 1398

آخرین بروز رسانی : شنبه, 27 مهر 1398

feed-image خبر خوان
ghza.jpg

جلسه هماهنگی با معاونت بهداشتی و دانشکده پرستاری و مامایی در زمینه خودکشی

در روز شنبه 12 خردادماه، جلسه هماهنگی بین واحد سلامت روان حوزه معاونت بهداشتی و گروه روان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی در محل معاونت اجتماعی تشکیل گردید.

 این جلسه بر طبق مصوبه سومین کارگروه پیشگیری از خودکشی (ذیل اندیشگاه سلامت) و به منظور مشارکت دانشکده پرستاری و مامایی در  طراحی و انجام پژوهش های مرتبط تشکیل شده بود.

در این جلسه الویت های پژوهشی مورد نظر و اطلاعات موجود مورد بحث و نمونه ای از توافق نامه تهیه شده در این زمینه مورد تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین تصمیم گیری در زمینه عناوین مورد پذیرش دانشکده و توافق نامه نهایی منوط به جلسه آتی و اخذ نظر ریاست دانشکده گردید.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد