برگزاري كارگاه آموزشي فرزند پروري در مرکز آموزشي درماني الزهرا(س)

ششمين جلسه ازكارگاه آموزشي فرزند پروري با هدف بهبود روابط بين فرزند و والدين در مركز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار گرديد.

در اين كارگاه كه با حضور سي نفر از پرسنل واحدهاي اداري و پشتيباني برگزار شد، خانم حيدريان كارشناس روانشناسي پيرامون يادگيري نحوه برخورد با كودكان ، آموزش رفتار صحيح در مقابل مشكلات رفتاري كودكان ، بكارگيري اصولي روش هاي تنبيه و تشويق جهت اصلاح رفتار كودك، خطاهاي شناختي و بيش فعالي مطالبي ارائه كرد.