برگزاری جلسه آشنایی با تمرینات بدنی در دوره سالمندی

مرکز جامع سلامت بلوک روستایی بهارستان تحت پوشش مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز سه شنبه بیست و هشتم آذرماه جلسه آموزشی برای مدعوین سالمند در محل سالن اجتماعات مهربد بهارستان برگزار نمود.

در این مراسم صبحگاهی مراقب سلامت خانم کارگران در باره فواید ویتامین دی و کمبود این ویتامین در عموم مردم صحبت و علایم ناشی از کمبود آن مخصوصا درکودکان و سالمندان و عوارض آن را شرح نمود.

در این اقدام ضمن تهیه نمونه قند ناشتا از کلیه سالمندان دیابتی، دکتر امین مسؤل مرکز خدمات جامع سلامت بلوک روستایی بهارستان با انجام تمرینات بدنی برای سالمندان به اهمیت ورزش در پیشگیری از بیماری ها در این دوران اشاره کرد.