غربالگری و خطر سنجی بیماریهای قلبی و عروقی ویژه پرسنل واجد شرایط سپاه

پنج شنبه بیست و سوم آذرماه، برنامه غربالگری و خطرسنجی با اندازه گیری قد، وزن، دور کمر، قند، چربی و فشار خون ویژه پرسنل واجد شرایط سپاه، توسط نیروهای مبارزه با بیماری های این مرکز انجام شد.

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در این طرح ضمن خطرسنجی، آموزش هایی را در زمینه بیماری های قلبی و عروقی، فشار خون، دیابت و تغذیه مناسب ارائه نمود.