بهره برداری از سالن اجتماعات مراکز کوجان و خانه اصفهان

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان اعلام نمود: سالن جلسات مراکز خدمات جامع سلامت خانه اصفهان و کوجان با اقدامات و پیگیرهای مدیر این مراکز آماده و تجهیز شد.

 این سالن به منظور برگزاری و پذیرش جمعیتی بالغ بر شصت نفر و به منظور برگزاری سمینار ها، جلسه های آموزشی و دیگر موارد مشابه می باشد.

همچنین وسایل ورزشی مرکز سلامت خانه اصفهان که بعد از انتقال بلااستفاده رها شده بود برای استفاده پرسنل در مدت محدود آماده و فراهم سازی شد.