برگزاری جلسه آموزشی با موضوع آلرژی فصلی توسط مرکز آزادگان

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، شنبه 22آبان ماه، جلسه آموزشی را با موضوع بیماری آلرژی فصلی برای هشتاد نفر از مردان پاک بان شهرداری در محل خانه ریاضیات برگزار نمود.

در این جلسه در مورد بیماری آلرژی فصلی (تعریف، علت، تشخیص و توصیه هایی برای مراقبت از خود در مقابل آلرژی فصلی) صحبت و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد .

همچنین با توجه به روز جهانی دیابت در خصوص علائم، پیشگیری، درمان  و اهمیت تشخیص به موقع دیابت، مطالبی ارایه گردید.