سه شنبه 08 01 1396

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 08 فروردين 1396

feed-image خبر خوان
setad1.jpg

بررسی اثرات سایتوتوکسیک اسانس و عصاره های مختلف Pinus eldarica بر روی رده های سلولی Hela و MCF-7، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم نجمه سرومیلی از رساله کارشناسی ارشد رشته سم شناسی خود تحت عنوان «بررسی اثرات سایتوتوکسیک اسانس و عصاره های مختلف Pinus eldarica بر روی رده های سلولی Hela و MCF-7، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی که با راهنمایی آقایان: دکتر عباس جعفریان دهکردی و دکتر بهزاد ذوالفقاری انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی 393743 به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

مقایسه الگوی بیان ژن های گیرنده ویتامین (VDR)D، CYP27B1 و CYP24A1 در نمونه های بافت توموری و سالم پستانی انسان، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم نغمه ژاله­جو از رساله دکتری تخصصی بیوشیمی (Ph.D) خود تحت عنوان
« مقایسه الگوی بیان ژن های گیرنده ویتامین (VDR)D، CYP27B1 و CYP24A1 در نمونه های بافت توموری و سالم پستانی انسان » که با راهنمایی جناب آقای دکتر پنجه پور انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی 391438 به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

ویتامین D فعال (1، 25 دی هیدروکسی ویتامین D3)، چندین نقش ضد توموری شامل اعمال پیش تمایزی، ضد تکثیری و پیش آپوپتوزی را در بسیاری از بافت ها از طریق اتصال به رسپتور ویتامین (VDR)D، ایفاء می نماید. ژن های CYP27B1 (1- هیدروکسیلاز) و CYP24A1 (24- هیدروکسیلاز) فعالیت های مهمی در سنتز و کاتابولیسم ویتامین D دارند. بنابراین آنها نقش محوری در تعیین غلظت لوکال ویتامین D، اعمال می نمایند. هدف این مطالعه، بررسی بیان mRNA ژن های VDR ، CYP27B1 و CYP24A1 در بافت های پستان نرمال و بدخیم می باشد.

نمونه های بافت توموری و نرمال مجاور تومور از 30 بیمار مبتلا به سرطان پستان از بانک تومور انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی، تهیه گردید. RNA نمونه ها، استخراج شد و پس از سنتز cDNA، آنالیز Real RT-PCR Time بر اساس روش Taq-man انجام گردید. جهت بررسی بیان پروتئین VDR از روش وسترن بلات استفاده گردید.

نتایج این مطالعه نشان داد که CYP27B1 mRNA در بافت های توموری در مقایسه با بافت های نرمال مجاور، کاهش می یابد در حالیکه بیان mRNA ژن های VDR و CYP24A1 در بافت های توموری، افزایش می یابد. همچنین افزایش بیان پروتئین VDR در بافت توموری مشاهده گردید. این اختلاف عمده نشان دهنده این موضوع است که بافت های پستان توموری از لحاظ رونویسی، ژن های  VDR و CYP24A1 را بطور قابل توجهی بیان می کنند. این ژن CYP27B1 به میزان جزئی در بافت توموری بیان می شود، بنابراین احتمالاً تغییرات الگوی بیانی پروفایل در بافت های توموری، می تواند بر روی فعالیت آنزیمی تاثیر گذار باشد.

بررسی پروفایل اسیدهای چرب و فعالیت آنزیم Na+/K+-ATPase غشاء اریتروسیت و ارتباط آنها با مقاومت به انسولین و ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در مردان دیابتی نوع 2 با و بدون سندرم متابولیک، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

خانم فوزیه زادهوش از رساله دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی (Ph.D) خود تحت عنوان « بررسی پروفایل اسیدهای چرب و فعالیت آنزیم Na+/K+-ATPase غشاء اریتروسیت و ارتباط آنها با مقاومت به انسولین و ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در مردان دیابتی نوع 2 با و بدون سندرم متابولیک » که با راهنمایی آقای دکتر مرتضی پورفرزام انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی 393087 به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

پاتوفیزیولوژی ارتباط بین دیابت ملیتوس نوع 2(T2DM) و بیماریهای قلبی عروقی (CVD) پیچیده و چند عاملی است. شناخت مکانیسم این ارتباط می تواند در شناسایی و درمان بیماران با ریسک بالای CVD، و همچنین در جلوگیری از عوارض مخرب بالقوه در آنها، به پزشکان کمک کند. برای رسیدن به این هدف، ما الگوی اسیدهای چربی (EMFAs) و فعالیت Na+/K+-ATPase غشاء اریتروسیت و ارتباط آنها را با مقاومت به انسولین و عوامل خطر قلبی عروقی، در بیماران مبتلا به T2DM با و بدون سندرم متابولیک (MetS) بررسی کردیم. شناسایی رابطه علّی بین ترکیب اسید چرب غشاء اریتروسیت و تغییرات بیوشیمیایی در بیماران دیابت ملیتوس نوع 2، اساساً به درک مکانیسم های پاتوفیزیولوژیک پایه این بیماری و مشکلات آن کمک می کند.

در این مطالعه مقطعی، 155 مرد بین 40 تا 60 سال سن انتخاب شدند. افراد به سه گروه توزیع شدند شامل: گروه کنترل، 50 نفر از افراد سالم با قند خون نرمال، گروه 1: 50 دیابتی ملیتوس نوع 2 بدون سندرم متابولیک و بدون عوارض و علائم آشکار و گروه 2: 55 دیابتی ملیتوس نوع 2 مبتلا به سندرم متابولیک. فشار خون، نمونه خون ناشتا، انسولین، هموگلوبین گلیکوزیله (HbAlc)، پروتئین واکنشی C با حساسیت بالا (hS-CRP) و پروفایل لیپیدی نمونه ها جمع­آوری شد. نسبت TG/HDL-C، شاخص آتروژنیک پلاسما (AIP) و مدل ارزیابی عملکرد سلولهای بتا و مقاومت به انسولین HOMA-IR) و HPMA-B) محاسبه گردید. محتوای پروتئین غشاء اریتروسیت، فعالیت توتال و فعالیت Na+/K+-ATPase، ترکیب اسیدهای چرب غشاء اریتروسیت و ارتباط آنها با دیگر پارامترهای خونی اندازه گیری شد.

               نتایج بدست آمده تغییرات نامطلوب در ترکیب اسیدهای چرب غشاء اریتروسیت و فعالیت Na+/K+-ATPase الگوی لیپیدی سرم و سایر پارامترهای بیوشیمیایی، مارکر التهاب و شاخص های بدنی در گروههای دیابتی در مقایسه با گروه کنترل وجود داشت. اینگونه تغییرات در غشاء ممکن است اثراتی روی ساختمان و خواص فیزیکوشیمیایی غشاء های سلولی، ترشح انسولین و فعالیت های بیولوژیک آن و آنزیمهای متصل به غشاء داشته باشند. این تغییرات در ترکیب غشاء اریتروسیت ممکن است در سلولهای شرکت کننده در تنظیم سیستم قلبی عروقی رخ دهد، در نتیجه ممکن است بعنوان بخشی از مکانیسمهای بیماری­زای مسئول در پیشرفت دیابت و مشکلات آن در نظر گرفته شود.

ساخت و ارزیابی پارامترهای فارماسیوتیکس فرآورده موضعی خود امولسیونه روغن میخک در پایه روغن شترمرغ در جلوگیری از ریزش مو، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم عاطفه سادات حسینی از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «ساخت و ارزیابی پارامترهای فارماسیوتیکس فرآورده موضعی خود امولسیونه روغن میخک در پایه روغن شترمرغ در جلوگیری از ریزش مو» که با راهنمایی خانم ها: دکتر لیلی صفائیان و دکتر شهرزاد برادران و آقای دکتر محمد علی شاطالبی انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی393543 به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

از دیدگاه مصرف کننده، تمایل زیادی به استفاده از فرمولاسیون های چند منظوره وجود دارد. مثلاً حالت دهندگی، تحریک فولیکول های مو و تمیزی مو را در کنار هم ایجاد کنند. اوژنول گیاه میخک (تقریباً 70% روغن میخک را اوژنول تشکیل می دهد) اثرات آندروژنیک از خود نشان داده و ریشه­ی مو را تحریک می­کند تا تغذیه­ی بهتری داشته باشد، بنابراین اوژنول کاندید خوبی برای فرمولاسیون های ضد ریزش مو است. هدف از این مطالعه ساخت ترکیبی خود امولسیون شونده شامل اوژنول در روغن شترمرغ به عنوان حامل و سرفکتانت کاتیونی به عنوان حالت دهنده است.

                ابتدا اوژنول موجود در روغن میخک توسط uv اسپکترومتر شناسایی شده است. روغن شترمرغ مطابق با استاندارد روغن­ها مورد شناسایی قرار گرفت. فرمولاسیون­های مورد نظر تهیه شد و بهترین فرمولاسیون انتخاب گردید تا سایر تست های فارماسیوتیکس مثل : pH سایز ذرات، یکنواختی محتوا و آزادسازی دارو روی آن انجام شود. فرمولاسیون های منتخب به صورت بالینی روی پشت رت ها آزمایش شدند. کنترل مثبت در این آزمایش محلول استاندارد ماینوکسیدیل 5% و کنترل منفی نرمال سالین بوده است.

فرمولاسیون منتخب ویژگی افزایش رشد مو را با تاخیر زمانی بیشتری نسبت به ماینوکسیدیل نشان داد ولی بعد از یک هفته رشد مو سرعت گرفت.

بررسی اثر محافظت سلولی و آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی اندام هوایی گیاه بادرنجبویه (M. officinalis) و سیترال بر استرس اکسیداتیو ناشی از هیدروژن پراکسید (H2O2) در سلول های اندوتلیال سیاهرگ بند ناف انسان (HUVECs)، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

به گزارش روابط عمومی دانشکده، آقای حسین منتظری از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «بررسی اثر محافظت سلولی و آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی اندام هوایی گیاه بادرنجبویه (M. officinalis) و سیترال بر استرس اکسیداتیو ناشی از هیدروژن پراکسید (H2O2) در سلول های اندوتلیال سیاهرگ بند ناف انسان (HUVECs)» که با راهنمایی خانم دکتر لیلی صفائیان و دکتر سیدابراهیم سجادی انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی 393659 به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

M. officinalisگیاهی دارویی با طیف وسیعی از اثرات فارماکولوژیک می باشد. در این مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی اندام هوایی گیاه بادرنجبویه M. officinalis و یکی از مواد متشکله آن یعنی سیترال بر استرس اکسیداتیو ناشی از هیدروژن پراکسید (H2O2) در سلول های اندوتلیال سیاهرگ بند ناف انسان (HUVECs) مورد بررسی قرار گرفت.

محتوای فنلی کل عصاره (M. officinalis) با استفاده از روش فولین سیوکالتو تعیین شد. سمیت سلولی عصاره
 M. officinalis و سیترال بر روی سلول های HUVEC با استفاده از روش MTT مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین اثر محافظت سلولی عصاره M. officinalis (µg/ml500-25 ) و سیترال (µg/ml 10- 625/0) در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از H2O2 با استفاده از روش MTT بررسی شد. غلظت هیدروپراکسیدها و نیز ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (FRAP) داخل و خارج سلولی در سلول های تیمار شده اندازه گیری شد.

                این مطالعه اثرات آنتی اکسیدانی و محافظت کننده سلولی عصاره M. officinalis بر استرس اکسیداتیو ناشی از هیدروژن پراکسید (H2O2) در سلول های HUVEC را نشان می­دهد. با توجه به فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه بادرنجبویه، ممکن است عصاره این گیاه در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی مرتبط با استرس اکسیداتیو سودمند باشد.

گزارش برگزاری پانزدهمین کمیته دانشگاهی ارتقاء سلامت کودکان

پانزدهمین کمیته دانشگاهی ارتقاء سلامت کودکان ،روز شنبه 15آبان ماه 95 در محل سالن کنفرانس معاونت درمان در حضور رئیس دانشگاه برگزار گردید.

آقای دکتر اصغری رئیس دانشگاه ضمن خیر مقدم به اعضا، بر ضرورت ارتقا سلامت کودکان و طراحی مداخلات موثر تأکید نمود.

سپس شاخص های مرگ و میر کودکان زیر 5 سال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 94 ارائه گردید. در ادامه مصوبات چهاردهمین کمیته (مورخ 94/12/16) مورد بررسی قرار گرفت و هر یک از اعضا وضعیت اجرای مداخلات را شرح دادند.

مصوبات :

1)       برگزاری جلسات حضوری به شیوه کار عملی پیرامون مباحث کد بین المللی بیماری ها ویژه پزشکان صادر کننده گواهی فوت

2)       ارائه شاخص های مرگ و میر در کارگروه امنیت غذایی استان

3)       انجام پژوهش پیرامون علل مرگ و میر کودکان زیر 5 سال

برگزاری کنفرانس علمی یکروزه با عنوان بیماریهای شایع استخوان و مفاصل در میانسالی در تیران و کرون

در تاریخ17 آبان ماه 95 واحد سلامت خانواده و جمعیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون اقدام به برگزاری کنفرانس علمی یکروزه با عنوان بیماریهای شایع استخوان و مفاصل در میانسالی جهت پزشکان و ماماهای محترم شاغل در محل سالن اجتماعات این شبکه نمود.در این کارگاه آموزشی سرکار خانم دکتر نظری(متخصص محترم طب فیزیکی) و جناب آقای دکتر فلاحی (متخصص  محترم ارتوپدی)مطالب آموزشی خود را بیان و در پایان لوح یادبودی به پاس آموزش از طرف معاون محترم بهداشت شبکه آقای دکتر  افشاری به ایشان تقدیم گردید.

جلسه مصاحبه سیزدهمین فراخوان جذب هیات علمی

روز سه شنبه مورخ 18 آبان ماه 95باحضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و اعضاء کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جلسه مصاحبه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی با متقاضیان فراخوان سیزدهمین دوره جذب هیات علمی در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید.

جداسازی و شناسایی ترکیبات فلاونوئیدی از پیاز گیاه پیازچه Allium fistulosum (پیازچه)، در دانشکده داروسازی وعلوم دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم مهتاب اکبری از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان « جداسازی و شناسایی ترکیبات فلاونوئیدی از پیاز گیاه پیازچه Allium fistulosum (پیازچه)» که با راهنمایی آقایان: دکتر مسعود صادقی دینانی و دکتر بهزاد ذوالفقاری انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی 393640 به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

در سالیان اخیر بازگشت به استفاده از گیاهان دارویی مورد توجه بسیاری از مردم دنیا و به ویژه محققین علوم دارویی قرار گرفته است، بطوریکه بررسی اثرات درمانی گیاهان دارویی و یا مواد موثره آنها موضوع بسیاری از مطالعات دارویی را در طی سالهای اخیر تشکیل می دهد. از جمله گیاهان داروی مهم می توان به گیاهان جنس آلیوم اشاره کرد که حاوی ترکیبات مهمی از جمله ترکیبات ارگانو سولفوره، کربوهیدرات ها، فلاونوئیدها و ساپونین ها هستند. مطالعه حاضر به بررسی فیتوشیمیایی گیاه پیازچه، (Allium fistulosum) می پردازد.

پیاز گیاه Allium fistulosum پس از خشک شدن در سایه، به ترتیب با حلال های هگزان، کلروفرم، کلروفرم- متانول و متانول به روش ماسراسیون عصاره گیری گردید. عصاره فولی در ادامه با استفاده از حلال بوتانول دکانته گردید. عصاره کلروفرم، متانولی و فراکسیون بوتانولی حاصل پس از تغلیظ، با استفاده از دستگاه MPLC فراکسیونه و ترکیبات موجود در آنها به کمک دستگاه HPLC جداسازی و خالص سازی شد. در نهایت ترکیبات خالص بدست آمده با استفاده از تکنیک های پیشرفته 1D-NMR، 2D-NMR و MS مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به داده های حاصل ساختار ترکیبات خالص شده تعیین گردید.

با توجه به طیف های تهیه شده و مقایسه با طیف های موجود در منابع، ساختار دو ترکیب isorhamnetin-3-O-galactoside و N-p-coumaryl tyramine تعیین گردید. ساختار شیمیایی ترکیبات باقی مانده پس از تهیه طیف های تکمیلی از جمله تهیه طیف های 2DNMR و MS قابل شناسایی است.

تولید قرص مکمل اسپیرولینا (Spirulina) توسط دانشیاردانشکده داروسازی و علوم دارویی

شرکت دارویی آرایشی بهداشتی ریحان نقش جهان که با تلاش یکی از اساتید دانشکده داروسازی تاسیس شده است با تولید 8 محصول توانست بعنوان شرکت دانش بنیان پذیرفته شود. آقای دکتر رحیم بحری نجفی دانشیار گروه فارماسیوتیکس و موسس این شرکت بیان داشت که این شرکت فعالیت خود را از سال 1382 با تولید قلم دافع حشرات با برند دیت (Deet) شروع نمود و در حال حاضر علاوه بر قلم دافع حشرات دیت محصولات دانش بنیان دیگری مانند قلم ترک پا، ژل یخ و قلم ماساژ با برند نم­سار (Namsar) و قرص مکمل اسپیرولینا (Spirulina) را تولید و به بازار کشور عرضه نماید

دکتر بحری در مورد قرص مکمل اسپیرولینا افزود که این فرآورده از خارج وارد می شد، محصول تولید شده توسط این شرکت از نظر کیفیت، بسته بندی و قیمت قابل رقابت با محصولات خارجی بوده و به عنوان یک قرص مکمل غذایی کاملاً خالص و بدون هیچگونه افزودنی است. اسپیرولینا یک جلبک طبیعی است که خواص سلامتی و زیبایی شگفت آوری دارد. این جلبک منبع بسیار غنی از پروتئین، املاح، ویتامین و مواد مغذی می باشد و در واقع یکی از کاملترین مواد غذایی است که تاکنون کشف شده است. ویژگیهای تغذیه ای اسپیرولینا شامل:

-          منبع غنی از پروتئین (حاوی 18 اسید آمینه ضروری و غیر ضروری)

-          منبع غنی از فیبر و پلی ساکاریدها

-          حاوی انواع ویتامین و مواد معدنی

-          سرشار از اسید های چرب ضروری مانند امگا-3، امگا-6 و گامالینولنیک اسید (GLA)

-          حاوی کلروفیل یا همان هموگلوبین گیاهی ( خون سبز)

-          دارای انواع ترکیبات آنتی اکسیدان نظیر بتاکاروتن، فیکوسیانین، لوتئین، گزانتین

-          حاوی ترکیب منحصر به فرد Spirulina Growth Factor موثر در رشد وترمیم سلولها

دارای ویژگی های درمانی متعددی است که عبارتند از:

مکمل غذایی مناسب برای ورزشکاران، بیماران مبتلا به دیابت و فشار خون بالا، سرطان، بیماران با ضعف سیستم ایمنی، بیماری های التهابی، بیماری های دستگاه گوارش و...

برگزاری هشتمین کنفرانس علمی یکروزه ویژه داروسازان، توسط واحد بازآموزی دانشکده داروسازی و با همکاری شرکت داروسازی فارابی

 به گزارش روابط عمومی دانشکده، هشتمین کنفرانس علمی یکروزه ویژه داروسازان با موضوع «صنعت داروسازی»  در راستای برقراری ارتباط صنعت با دانشگاه، در تاریخ پنجشنبه 6 مهرماه 1395 از ساعت 8 صبح لغایت 15 در شرکت داروسازی فارابی با حضور همکاران داروساز برگزار شد.

اولین سخنران کنفرانس جناب آقای دکتر ابوالفضل اصلانی عضو محترم هیات علمی و متخصص فارماسیوتیکس ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به شرکت کنندگان، در خصوص موضوع سخنرانی خود (اقتصاد دارو در صنعت داروسازی و الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت داروسازی) اظهار داشتند: صنعت داروسازی کشور نقش بسزایی در اقتصاد ملی و ایجاد ارزش افزوده در حوزه دانش و اقتصاد کشور دارد، بنابراین برگزاری این گونه جلسات در قالب بازآموزی می تواند نقش مهمی در جهت شناساندن جایگاه اقتصاد در صنعت داروسازی ایفاء کند.

مدیر عامل محترم شرکت داروسازی فارابی، سپس به تشریح وضعیت بازار و اقتصاد دارویی و نقش داروسازان در توسعه صنعت داروسازی در راستای الگوی اقتصاد مقاومتی و خودکفایی دارویی پرداختند و چشم انداز صنعت داروسازی کشور را روشن و رو به رشد دانستند.

آقایان: دکتر عبدالعلی رجایی مدیر تولید کارخانه و دکتر سید محمدرضا زکی متخصص فارماسیوتیکس نیز از دیگر سخنرانان کنفرانس فوق الذکر بودند که هر کدام در خصوص موضوعات، فرآیند تولید محصولات دارویی و کیفیت در داروسازی توضیحات مبسوطی ارائه نمودند.

در پایان به سوالات مختلف همکاران در رابطه با موضوعات مطرح شده پاسخ داده شد.

برگزاری جلسه آموزشی ارگونومی در محیط کار ویژه کارکنان شاغل در ادارات شهرستان بویین میاندشت

به مناسبت گرامیداشت هفته ملی سلامت بانوان ایران و به منظور حفظ و ارتقاء سطح سلامتی کارکنان ادارات، ضمن بازدید کارشناس بهداشت حرفه ای از محیط کار پرسنل ادارات آموزش و پرورش، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و شبکه بهداشت و درمان شهرستان، جلسه آموزشی با موضوع ارگونومی در محیط کار به صورت جداگانه در هریک از ادارات برگزار شد.

 گفتنی است؛ در این جلسات در خصوص تعریف ارگونومی، عوامل زیان آور ارگونومیکی محیط کار (از قبیل: آسیب های ناشی از وضعیت های نامناسب بدنی، حرکات تکراری)و بهبود شرایط محیط کار جهت پیشگیری از بیماری های اسکلتی عضلانی، مطالب مورد نیاز جهت کارکنان بیان شد.

بررسی الگوی مصرف مروپنم در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان در شش ماه دوم سال 1393، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

به گزارش روابط عمومی دانشکده، آقای پیمان نادری از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان«بررسی الگوی مصرف مروپنم در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان در شش ماه دوم سال 1393» که با راهنمایی آقایان: دکتر رسول سلطانی، دکتر فرزین خوروش و خانم دکتر کیانا شیرانی انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی 393652 به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

برگزاری هفتمین کنفرانس علمی یک روزه ویژه پزشکان، داروسازان، پرستاران و ماماها، توسط واحد بازآموزی دانشکده داروسازی

در راستای برگزاری سلسله جلسات آموزش مداوم، هفتمین کنفرانس علمی یکروزه با موضوع «مصرف، خطاها، تداخلات و عوارض جانبی داروها در بیمارستان» در تاریخ پنجشنبه 29 مهرماه 1395 از ساعت 8 صبح لغایت 13 در محل تالار محسن ابن علی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) با حضور جمع کثیری از پزشکان، داروسازان، پرستاران، ماماها، تکنسین های اتاق عمل و هوشبری برگزار شد

اولین سخنران کنفرانس جناب آقای دکتر رسول سلطانی عضو محترم هیات علمی و متخصص داروسازی بالینی در خصوص موضوع سخنرانی خود (مصرف آنتی بیوتیکها) اظهار داشتند: تجویز منطقی آنتی بیوتیکها به معنای استفاده از آنتی بیوتیکی با حداکثر اثربخشی و حداقل عوارض برای عفونت مورد نظر است. از جمله موارد بسیار شایع که شامل تجویز غیر منطقی آنتی بیوتیکها می شود، فارنژیت و سینوزیت می باشد.

داروی انتخاب اول برای فازنژیت، پنی سیلین – وی خوراکی و پنی سیلین بنزاتین تزریقی می باشد و برای بیماران حساس به پنی سیلین، آزیترومایسین تجویز می شود، در حالی که در بسیاری از نسخ فارنژیت ، شاهد تجویز پنی سیلین-/000/800 واحد و یا آزیترومایسین بعنوان انتخاب اول هستیم که نادر است. دکتر سلطانی در ادامه به درمان دارویی منطقی سینوزیت، پنومونی و عفونت ادراری و مصادیق غیر منطقی آنها پرداختند و توضیحات مبسوطی در این مورد ارائه کردند.

سرکار خانم دکتر سارا موسوی عضو محترم هیات علمی و متخصص داروسازی بالینی، دومین سخنران کنفرانس، در مورد موضوع سخنرانی خود (تداخلات مهم در مصرف داروها) این گونه بیان داشتند: تاثیرات یک دارو بر روی داروی دیگر، غذا و پاسخ های آزمایشگاهی می تواند منجر به تغییر در اثر یا عوارض داروها شود. در مورد تداخلات دارو- دارو، زمانی که پنجره درمانی دارو باریک باشد مانند (وارفارین- دیگوکسین – تئوفیلین) و یا بیمار پر خطر باشد مانند (بیماران مسن و کودکان، بیمارانی که داروهای متعدد دریافت می کنند یا کسانی که نارسایی کبدی یا کلیوی دارند) اهمیت ویژه ای پیدا می کنند و در این شرایط بهتر است که بیمار پایش شود یا اینکه از داروهای جایگزین که منجر به تداخلات کمتری می شود استفاده نمود. در ادامه کنفرانس، سخنرانان به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ دادند.

برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره ایدز و انجام رپید تست ایدز

کارگاه آموزشی مشاوره و انجام رپید تست ایدز با حضور مراقبین سلامت حاشیه شهر منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در سالن کارگاهی آموزشی نواب صفوی تشکیل گردید. در این جلسه که با همکاری معاونت محترم بهداشتی و مرکز مشاوره بیماری های رفتاری نواب صفوی و امور آزمایشگا هها و واحد مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت شماره یک انجام شد مراقبین سلامت حاشیه شهر با اصول مشاوره در ایدز آشنا شدند و به طریق عملی نحوه انجام رپید تست ایدز را فرا گرفتند.

نشست فنی برگزاری همایش ملی بیماریهای مشترک بین انسان و دام در اصفهان

پیرو مکاتبات معاونت محترم پژوهشی دانشگاه با عنوان همکاری بانظام دامپزشکی استان در برگزاری همایش ملی بیماریهای مشترک بین انسان و دام، معاونت بهداشتی در راستای تحقق ارتقاء اهداف کنترل و مراقبت مطلوب بیماریهای زئونوز در سطح استان با اولویت بیماریهای زئونوز شایع از جمله سالک،تب مالت و CCHF ونیزبمنظور تدوین چهارچوب همکاریهای فی مابین ، با دعوت از حضور مدیران وکارشناسان نظام دامپزشکی در تاریخ 17مهر ماه 1395 به بررسی ابعاد موضوع،درخواست دبیر خانه همایش و نحوه همکاری در اجرای مطلوب همایش اقدام نمود.در پایان جلسه مواردی بعنوان نقاط مشترک همکاری مطرح وبصورت مکتوب به معاونت محترم پژوهشی دانشگاه منعکس گردید.

هفته جهانی کودک و اطلاع رسانی در خصوص برنامه تحول سلامت

به مناسبت بزرگداشت هفته جهانی کودک (۲۱-۱۵ مهرماه) تیم بهداشتی مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در محل برگزاری جشن روز جهانی کودک در سالن اجتماعات سازمان هلال احمر اصفهان حضور یافت و با نصب بنر و  اندازه گیری وزن و قد کودکان به مشاوره تغذیه ای با والدین کودکان پرداخت.ضمنا لازم به ذکر است همزمان  با نصب بنر و توزیع تراکت در خصوص برنامه تحول سلامت در کلان شهر اصفهان نیز اطلاع رسانی شد.

بازدید هیأت بورد اتاق عمل از دانشکده پرستاری و مامایی

هیأت بورد اتاق عمل، خانمها دکتر مژگان لطفی و لیلا ساداتی و آقای حسن فرهمند، درروزهای سه شنبه و چهارشنبه 13و 14 مهرماه از دانشکده بازدید بعمل آوردند.

هدف از این بازدید بررسی و ارزیابی وضعیت آموزشی گروه اتاق عمل به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد اتاق عمل بود. نامبردگان ابتدا در جلسه ای با حضور رئیس دانشکده، سرکار خانم دکتر طالقانی،  مدیر گروه اتاق عمل،سرکارخانم دکتراعرابی و اعضاء گروه شرکت کردند. سپس از فضاهای آموزشی و فیزیکی دانشکده، کتابخانه، سایت وآزمایشگاه مهارتهای بالینی بازدید نمودند.

از دیگر برنامه های اعضای گروه بازدید کننده بورداتاق عمل، برگزاری نشست دوستانه با دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد اتاق عمل، بازدیدازاتاق عمل الکتیو و CSR مر کز آموزشی درمانی الزهرا(س) بود.

در پایان بازدید کنندگان هیأت بورد اتاق عمل، طی جلسه ای با حضور ریاست دانشکده و مدیر گروه اتاق عمل،  نتایج بازدید خویش را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

ارزیابی اثربخشی عصاره سنجد(Elaeagnus angustifolia) به تنهایی و در ترکیب با عصاره کندر (Boswellia thurifera) در مقایسه با ایبوپروفن در درمان بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم سارا صرافچی از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان « ارزیابی اثربخشی عصاره سنجد (Elaeagnus angustifolia) به تنهایی و در ترکیب با عصاره کندر (Boswellia thurifera) در مقایسه با ایبوپروفن در درمان بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو» که با راهنمایی آقایان: دکتر رسول سلطانی، دکتر ولی ا... حاج هاشمی و دکتر منصور کریمی فر انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی 393538 به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

استئوآرتریت شایعترین نوع آرتریت مفصلی است. درمان ضد درد اصلی در استئوآرتریت خفیف استامینوفن است. بعد از استامینوفن، درمان با NSAID پیشنهاد می شود. بیمارانی که NSAID مصرف می کنند، در معرض عوارض احتمالی این داروها از قبیل خونریزی گوارشی، نارسایی کلیه، افزایش فشار خون و حوادث قلبی می باشند. زیتون روسی یا همان سنجد (Elaeagnus angustifolia) در طب سنتی ایران به عنوان ضد درد و ضد التهاب معرفی شده است. همچنین در مورد گیاه کندر (Boswellia thurifera) شواهدی مبنی بر اثرات ضد درد و ضد التهاب موجود می باشد. هدف از این مطالعه، تعیین اثربخشی عصاره سنجد به تنهایی و در ترکیب با عصاره کندر در مقایسه با ایبوپروفن در درمان بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو می باشد.  این مطالعه از نوع مداخله بالینی تصادفی و کنترل شده دوسویه کور انجام شد. بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، انتخاب شده و به طور تصادفی در سه گروه دریافت کننده عصاره سنجد، ترکیب عصاره سنجد و کندر و کنترل (ایبوپروفن) قرار گرفتند. برای افراد این سه گروه به ترتیب کپسول عصاره سنجد (200 میلی گرم)، کپسول ترکیب عصاره های سنجد و کندر (100 میلی گرم از هر عصاره) و کپسول ایبوپروفن  (400 میلی گرم) به تعداد سه عدد در روز، به مدت 4 هفته تجویز شد. پس از اتمام دوره مصرف، با استفاده از آزمون های آماری، میانگین مقادیر قبل و بعد مداخله و نیز میانگین تفاوت مقادیر قبل و بعد مداخله بین دو گروه مقایسه شد.

نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مصرف عصاره سنجد و همچنین ترکیب عصاره های سنجد و کندر باعث کاهش شدت درد و بهبود عملکرد در بیماران مبتلا به استئوآرتریت مشابه ایبوپروفن می شود.