شنبه 17 03 1399

آخرین بروز رسانی : شنبه, 17 خرداد 1399

feed-image خبر خوان
hemayat.jpg

ساخت سازه ی با کولوویروسی بیان کننده ی زیر واحد A1 شیگاتوکسین تحت کنترل پروموتور آلفا فیتوپروتئین به منظور درمان هدفمند هپاتوسلولار کارسینوما، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

خانم شقایق حیدرپور از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان « ساخت سازه ی با کولوویروسی بیان کننده­ی زیر واحد A1 شیگاتوکسین تحت کنترل پروموتور آلفا فیتوپروتئین به منظور درمان هدفمند هپاتوسلولار کارسینوما » که با راهنمایی آقایان دکتر علی جهانیان نجف آبادی و دکتر عباس جعفریان انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی 393322 به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

هپاتوسلولار کارسینوما (HCC) پنجمین سرطان رایج در جهان می باشد که با مرگ و میر بالایی همراه است. شیمی درمانی، پرتودرمانی و پیوند کبد راه های درمانی هستند که تاکنون با موفقیت چندانی رو به رو نبوده اند. ژن درمانی بعنوان روشی جدید جهت درمان HCC بیان شده است. از آنجا که یکی از راهکارهای درمانی بیان یک ژن کد کننده سم کشنده سلولی تحت کنترل یک پروموتور اختصاصی تومور می باشد در مطالعه حاضر اقدام به بررسی امکان ژن درمانی کشنده سلول های سرطانی هپاتوسلولار کارسینوما توسط کنترل بیان ژن سم A1 شیگاتوکسین تحت کنترل پروموتور اختصاصی تومورهای هپاتوسلولار کارسینوما نمودیم. ابتدا توالی آلفافیتوپروتئین سنتز و در پلاسمید pUltra-Bacl کلون گردید. ژن زیر واحد A1 شیگاتوکسین نیز کلون گردید و ساخت باکمید نوترکیب نیز طبق کیت Bac-t0-Bac انجام شد. باکتری نوترکیب DH10-Bac با استفاده از انتخاب کلونی های سفید بزرگ تشکیل شده بر روی پلیت LB آگار جداسازی گردید و به سلول های S¦9 ترانسفکت گردید و اطمینان از انجام ترانسفکشن با مشاهده سلول ها و بررسی ظهور اثرات سایتوپاتیک انجام گردید.

                نتایج حاصل نشان داد که یک باکمید نوترکیب با استفاده از سیستم Bac-t0-Bac بیانی باکولوویروس تهیه می­شود که بجای ساخت پروتئین نوترکیب در سلول های حشره، دارای توانایی بیان پروتئین تحت کنترل پروموتور آلفافیتوپروتئین در سلول های مبتلا به HCC می باشد. بنابراین، این ویروس های DNA دار که توانایی Transduce  به سلول ها را داشته اما قادر به عفونت زایی نیستند، می توانند جهت انتقال و بیان انتخابی زیر واحد A1 شیگاتوکسین در سلول های توموری در خودکشی ژن درمانی استفاده گردند.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد