سه شنبه 13 03 1399

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 13 خرداد 1399

hemayat.jpg

درگذشت استاد فرهیخته دکتر علی غفوری

با نهایت تألم و تاسف درگذشت استاد فرهیخته و الگوی علمی، عملی و اخلاقی، دکتر علی غفوری جراح توراکس که سالها در اصفهان عهده دار مسئولیت های فراوان از جمله رئیس بهداری و بهزیستی و نیز معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود

و طی سال های اخیر در دانشگاه علوم پزشکی تهران خدمت می کرد، به رحمت ایزدی پیوست.

ایشان علیرغم دوری از اصفهان، تا همین اواخر برای جراحی و درمان بیماران نیازمند در بیمارستان عیسی بن مریم(ع) اقدام می کرد.

رشادت ها و ایثارگری ایشان طی دوران جنگ تحمیلی و رسیدگی به مجروحان همیشه در اذهان باقی خواهد ماند.