سه شنبه 13 03 1399

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 13 خرداد 1399

hemayat.jpg

برگزاری جلسه کمیته آموزش و توانمندسازی دانشگاه

جلسه کمیته آموزش و توانمندسازی دانشگاه، اردیبهشت ماه سال جاری، با حضور روسا و مدیران ستادی، نمایندگان معاونت ها و سایر اعضای کمیته برگزار گردید.

 

در این جلسه نیازهای آموزشی تعیین شده توسط کمیته فرعی معاونت ها، عناوین دوره های مدیریتی و عمومی تعیین شده، بودجه مورد نیاز جهت اجرای دوره های آموزشی در سطح دانشگاه تعیین و تایید گردید و همچنین اجرای برخی از آموزش های شغلی به صورت مجازی و غیر حضوری مورد تصویب قرار گرفت.