شنبه 16 01 1399

آخرین بروز رسانی : شنبه, 16 فروردين 1399

9.jpg

بازدید کارشناسان سازمان بهداشت جهانی (WHO ) از بیمارستان امین

 کارشناسان سازمان بهداشت جهانی (WHO ) به منظور بررسی وضعیت و شرایط موجود و پیش بینی تمهیدات لازم جهت استقرار بیمارستان مجهز صحرایی ۴۸ تخت خوابی در بیمارستان امین حضور پیدا کردند.

 

شایان ذکر است که پروژه مذکور تنها پروژه ای خواهد بود که در کشور فقط درشهر اصفهان و آن هم در مرکز امین انجام می شود که این امر قطعا در رشد کمی و کیفی شاخص های اعتبار بخشی مرکز و همچنین تقویت برند بیمارستان در عرصه کشوری و بین المللی نقش مهمی خواهد داشت.