شنبه 16 01 1399

آخرین بروز رسانی : شنبه, 16 فروردين 1399

9.jpg

بازدید معاون آموزشی دانشگاه از مراکز درمانی کرونا ویروس در اصفهان

در نخستین روزهای سال نو ، معاون آموزشی دانشگاه به همراه رئیس دانشکده پزشکی با حضور در بیمارستان‌های خورشید، امین و عیسی بن مریم (ع)، از بخشهای این مراکز در راستای نظارت بر وجود ایمنی و حفاظت سلامت کادر درمان

و همکاران آموزشی مستقر در این مراکز بازدید نمودند.

شایان ذکر است در پایان این بازدید، مسئولین از زحمات کادر درمان تقدیر و تشکر نموده و سال نو را به آنان تبریک گفتند.