یکشنبه 17 01 1399

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 17 فروردين 1399

10.jpg

کنفرانس ناهنجاری های شکاف کام و لب در مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع)

پنج شنبه 10 بهمن ماه، کنفرانس ناهنجاری های شکاف کام ولب و مراقبت های مربوط به آن در مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع)، با حضور اساتید هیئت علمی جراحی کودکان، نوزادان، گوش، حلق و بینی و  گوارش برگزار گردید.

 

این کنفرانس یکروزه بصورت تئوری و عملی با امتیاز بازآموزی بمنظور آموزش گروههای پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، گفتاردرمانی و شنوایی سنجی کل مراکز آموزشی درمانی استان برگزار گردید.

شایان ذکر است در این کنفرانس در خصوص آشنایی با آناتومی شکاف کام و لب، مشکلات تغذیه ای، تعبیه پگ و اندیکاسیون های آن، مراقبت های شنوایی، مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل، مطالب علمی طی سخنرانی های اساتید ایراد شد.