یکشنبه 17 01 1399

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 17 فروردين 1399

9.jpg

تهیه کلیپ آموزشی مدیریت دانش (سامانه پیشنهادات و تجارب)

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در راستای برگزاری"سومین جشنواره مدیریت دانش" در قالب جشنواره های نظام پیشنهادات و ثبت تجارب، به منظور مشارکت حداکثری کارکنان و ایجاد وحدت رویه در فرآیند ثبت پیشنهادات و تجارب

و استفاده از روش های نوین آموزشی، اقدام به تهیه کلیپ آموزشی مدیریت دانش نموده است.

این کلیپ آموزشی  شامل آموزش سامانه های نظام پیشنهادات، ثبت تجارب و آموزش ارزیابان نظام پیشنهادات بوده و کارکنان می توانند جهت استفاده از محتوای کلیپ مذکور، با مراجعه به سایت مدیریت توسعه به آدرس http://mdo.mui.ac.ir بخش آموزش چندرسانه ای نسبت به دانلود فایل ها اقدام نمایند.

شایان ذکر است آخرین زمان شرکت در جشنواره مدیریت دانش (ارسال پیشنهادات و تجارب ارزیابی شده) در سال جاری تاریخ 30/9/98 می باشد.