دوشنبه 29 07 1398

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 29 مهر 1398

1 8.jpg

توقیف بیش از 2000 کنسرو تاریخ مصرف گذشته

کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره دو اصفهان در بازرسی های خود از اماکن توزیع و تولید مواد غذایی، موفق به کشف و توقیف تعداد دو هزار و دویست عدد کنسروهای تاریخ مصرف گذشته با هویت جعلی، شدند.