چهارشنبه 27 06 1398

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 27 شهریور 1398

5555555555555_11880 copy.jpg

اقدامات مرکز بهداشت شماره دو اصفهان پس از اجرای مرحله چهارم کنترل مخازن سالک

کارشناسان و مسئولین مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان پس از اجرای مرحله چهارم کنترل مخازن سالک در مناطق تحت پوشش، برنامه مبارزه با جوندگان را مورد پایش قرار دادند که موفقیت 80 درصدی در باغات احمد آباد را در پی داشت.

 

در این پایش جابجایی کلونیها در برخی نقاط مشاهده گردید که در این راستا طعمه گذاری مجدد انجام شده است.

همچنین توسط بهورز فعال خانه بهداشت حسین آباد تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان، کلونیهای جوندگان مخزن سالک شهر نیک آباد تسطیح و پاکسازی گردید.

شایان ذکر است برنامه چک حشره شناسی سالک نیز در مناطق سالک خیز اجرا شد.