امضای تفاهم نامه همکاری علمی شبکه پژوهش های بین رشته ای در حوزه سلامت توسط سه دانشگاه بزرگ اصفهان

تفاهم نامه همکاری علمی رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، اصفهان و صنعتی اصفهان در خصوص ایجاد شبکه پژوهش های بین رشته ای در حوزه سلامت، صبح روز چهارشنبه ۳۰ مردادماه،

در ساختمان آفرینش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نهایی و امضا گردید.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص گسترش پژوهش های بین رشته ای در حوزه سلامت گفت: پژوهش های حوزه سلامت نیازمند حضور و بهره گیری از علم رشته های مختلف شامل علوم پزشکی، علوم انسانی، هنر، علوم اجتماعی، فنی مهندسی و علوم پایه محض می باشد.
خانم دکتر چنگیز ادامه داد: با توجه به اینکه دانشکده های مرتبط با این رشته ها در دانشگاه اصفهان و صنعتی اصفهان وجود دارد، این زمینه فراهم شد تا بتوانیم بصورت سازمان یافته و تسهیل شده پژوهش های بین رشته ای را با سرعت و جهت گیری مناسب تر از آنچه تاکنون بوده ادامه دهیم و حمایت رؤسای هر سه دانشگاه از مشارکت اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویانشان را برای پژوهش های بین رشته ای حوزه سلامت، بهتر داشته باشیم.
وی با اشاره به وسیع بودن پژوهش های حوزه سلامت گفت: از پژوهش های بالینی گرفته تا پژوهش هایی که منجر به فناوری می شود و همچنین پژوهش های اجتماعی سلامت که نیازمند مشارکت همکاران از رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی است تا پژوهش هایی که نیازمند مشارکت حتی در زمینه هنر می باشد در گستره پژوهش های حوزه سلامت می باشد.
رییس دانشگاه در پایان سخنان خود اظهار امیدواری نمود با شکل گیری این همکاری و مشارکت و  همچنین عملیاتی شدن آیین نامه این توافق، به مرور شاهد مشارکت همکاران از سایر دانشگاه ها نیز باشیم.
گفتنی است شبکه پژوهش های بین رشته ای در حوزه سلامت اصفهان یک مرکز مجازی بر پایه مجموعه ای از ساز و کارها، قوانین تسهیل گر و حمایت های ویژه برای محققین اصلی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، اصفهان و صنعتی اصفهان می باشد که به منظور کمک به توسعه فعالیت های بین رشته ای در حوزه سلامت، با موضوعات مشخص و هدفمند فعالیت می نماید.